faure.co.za Faure familie beroemde / berugte Faures Faure in besigheid plekke / dinge Faure ander Faure websites

FAURE FAMILIE

Waar het dit alles begin?

Die Latynse naam Faber (beteken ystersmid) is in die nou alreeds byna uitgestorwe Okkitaanse taal (dit was gebruik aan die noordelike kus van die Middelandse see, vanaf Spanje tot Italië) Faure met streeks of dialek variasies van Favre, Fauré, Lefèvre.

Faure in Frankryk

Die naam Faure kom in verskeie Franse geskiedkundige dokumente voor. Daar is rekord van Faures wat tot die adelstand toegelaat is en die naam kom ook voor op die lys van die personeel van die paleis van Versailles. Daar is ook mense met die naam Faure wat voorkom op die lys van slagoffers van La Guillotine.

Vandag is daar ongeveer 49,000 inwoners van Frankryk met die van Faure en is dit nommer 33e op die lys van algemene vanne.

Die koms na Suid-Afrika

Protestante in Frankryk is aan die einde van die 16e eeu as Hugenote bekend en was in die 17e eeu ernstig agtervolg. Dit het tot gevolg gehad dat sowat 500,000 gevlug het uit Frankryk en in Protestantse lande hervestig het. Een van hierdie Hugenote, Antoine Faure (1685 - 1736), het op 24/03/1714 aan boord van die Nederlandse vaartuig Kockengen in Tafelbaai geland.

   Lees gerus die interesante verhaal van Antoine se lewe in Europa, van Orange, deur Frankryk, Switzerland, Duitsland en Nederland. Dan die bootreis en hoe dit bygedra het dat hy hier aan die Kaap 'n vastrapplek gevind het. Hierdie besondere verhaal is saamgestel deur Dr AG Faure en word met groot dank hier beskikbaar gestel.

Die Suid-Afrikaanse Faures

Antoine Faure se nageslag het diep spore getrap, op verskeie gebiede, hier in Suid-Afrika.

Baie moeite is gedoen om die familieregister van die Suid-Afrikaanse Faures saam te stel. Groot dank en waardering aan almal wat bygedra het, en veral die volgende by name:
Albert Pieter Verner FAURE (1931-2007) en Prof Alexander Pierre Faure (1946 - ) hier in Suid-Afrika,
terwyl die deel van die familie wat teruggekeer het na Europa in diepte nagevors is deur:
Michael John HARRIS (1933 - ) (aangetroude familie) en Dr Anthony Gerard FAURE (1926 - )

Die resultaat van hul werk, wat weens die volume van die werk verdeel moes word, is saamgestel in die volgende dokumente,
(.pdf formaat en slegs in Engels) as volg:
LEES HIER 1. Vooraf geskiedenis van die familie, Antoine en die daaropvolgende 3 geslagte in Suid-Afrika.
READ HERE 2. Nageslag van Dr Abraham FAURE (1795-1875)
LEES HIER 3. Nageslag van Johannes Gysbertus FAURE (1796-1869).
READ HERE 4. Nageslag van Jacobus Christiaan FAURE (1798-1876).
Button 5 5. Nageslag van Pieter Hendrik FAURE (1800-1862).
Button 6 6. Nageslag van Dr Philip Eduard FAURE (1811-1882).
Button 7 7. Antoine FAURE (1685-1736) se verhaal. Vanaf Orange tot in die Kaap.
Button 8 8. Interessante artikels oor, briewe van en ander dokumente wat meer inligting oor die Faure familie bevat.
U sal verstaan dat die inhoud van hierdie dokumente gedurig verander. Ons sal van tyd tot tyd op datum inligting hier plaas.

Daar word ook tans gewerk aan 'n elektroniese weergawe van die geslagsregister wat binnekort hier beskikbaar sal wees.
Indien u oor meer inligting van die Faure familie beskik wat u met ons wil deel, of indien u van ons inligting wil korrigeer, of dalk net wil gesels, is u welkom om my hier te kontak: faure @ faure.co.zawebsite by thewebman.co.za thewebman